Bestyrelsen FOR GYN KLUBBENS EFTERUDDANNELSE

Astrid Petersen
Birgitte Rindom
Sandra Teiblum

Hjælpere til bestyrelsen: 
Jørn Rolighed
Morten Ring
Kanat Charib
Henrik Vittrup
Ingrid Nielsen