Bestyrelse

DFKO har valgt bestyrelse per 14. januar 2017, der har konstitueret sig som følger:

Formand:
Charlotte Floridon, Speciallæge PhD
Bestyrelsesmedlem DSOG
Medlem SU, region Sjælland
Medlem Fonden for Faglig Udvikling
floridon@yahoo.com

Næstformand:
Hans Jørgen Knudsen, Speciallæge
hans.j.Knudsen@dadlnet.dk

Kasserer:
Danny Svane, Speciallæge PhD
svane@dadlnet.dk

Sekretær:
Helle Kirkeby, Speciallæge
Nordmarksvej 19
2770 Kastrup
32523033
20751820
hellekirkeby@dadlnet.dk

Medlem:
Morten Hedegaard  
morten.hedegaard@dadlnet.dk

Suppleant:
Sanne Aaby  
aaby.sanne@gmail.com

Revisor: Anne-Lene Bülow Lehnsby
Revisor suppleant: Lisbeth Elving

Udvalgsposter:

  • DSOG: Frank Pedersen.
  • FAPS: John Dræby, Tine Tetzschner, Danny Svane
  • Guidelines styregruppen: Agnethe Vedsted, Henrik Halvor 
  • UEMS-EBCOG: Alexander Laschke 
  • DSOG's efteruddannelseudvalg: Lisbeth Eriksen
  • Kongresudvalget: Morten Ring
  • Patientklagenævnet: Lars Kam-Bjerre er repræsentant for praktiserende læger
  • Webredaktør: Søren Lunde (s.lunde@dadlnet.dk)