Bestyrelse

DFKO har valgt bestyrelse per 13. januar 2018, der har konstitueret sig som følger:

Formand:
Frank H. Pedersen, Speciallæge
Bestyrelsesmedlem DSOG
laegefrank@gmail.com

Næstformand:
Hans Jørgen Knudsen, Speciallæge
hans.j.Knudsen@dadlnet.dk

Kasserer:
Danny Svane, Speciallæge PhD
svane@dadlnet.dk

Sekretær:
Lise Schleiss, Speciallæge
lise.schleiss@gmail.com

Medlem:
Pernille Lassen, Speciallæge
pernille-lassen@mail.tele.dk

Suppleant:
Sanne Aaby, Speciallæge
aaby.sanne@gmail.com

Revisor: Anne-Lene Bülow Lehnsby
Revisor suppleant: Lisbeth Elving

Udvalgsposter:

  • DSOG: Morten Hedegaard
  • FAPS: John Dræby, Helle Kirkeby, Danny Svane
  • Guidelines styregruppen: Agnethe Vedsted, Henrik Halvor 
  • UEMS-EBCOG: Alexander Laschke 
  • DSOG's efteruddannelseudvalg: Lisbeth Eriksen
  • Kongresudvalget: Morten Ring
  • Patientklagenævnet: Lars Kam-Bjerre er repræsentant for praktiserende læger
  • Webredaktør: Søren Lunde (s.lunde@dadlnet.dk)