Bestyrelse

DFKO bestyrelsen har pr. 19. januar 2019 konstitueret sig som følger:

Formand:
Frank H. Pedersen, Speciallæge
Bestyrelsesmedlem DSOG
laegefrank@gmail.com

Næstformand:
Danny Svane, Speciallæge PhD
svane@dadlnet.dk

Kasserer:
Sanne Aaby, Speciallæge
aaby.sanne@gmail.com

Sekretær:
Lise Schleiss, Speciallæge
lise.schleiss@gmail.com

Medlem:
Pernille Lassen, Speciallæge
pernille-lassen@mail.tele.dk

Suppleant:
Henrik Lajer, Speciallæge
lajer@dadlnet.dk

Revisor: Anne-Lene Bülow Lehnsby
Revisor suppleant: Lisbeth Elving

Udvalgsposter:

  • DSOG: Morten Hedegaard

  • FAPS: Hans Jørgen Knudsen

  • Guidelines styregruppen: Agnethe Vedsted, Henrik Halvor

  • UEMS-EBCOG: Alexander Laschke

  • DSOG's efteruddannelseudvalg: Lisbeth Eriksen

  • Kongresudvalget: Morten Ring

  • Patientklagenævnet: Lars Kam-Bjerre er repræsentant for praktiserende læger

  • Webredaktør: Søren Lunde (s.lunde@dadlnet.dk)