Ordinær generalforsamling i Gynækologklubbens efteruddannelse

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Gynækologklubbens efteruddannelse.

Generalforsamlingen finder sted lørdag den 21. april 2018, klokken 9.00. Klarskovgård, Korsør.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Klik på linket herunder for at læse dagsorden...

Read More

Lægemiddelstyrelsen: Mulig risiko for leverskader ved medicinsk behandling af fibromer

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har igangsat en ekstra undersøgelse af lægemidlet Esmya (ulipristal) og risikoen for udvikling af alvorlige leverskader.

Esmya (ulipristal) bruges til behandling af moderate til svære symptomer på fibromer i livmoderen hos kvinder i den fertile alder. Behandlingen foretages kun hos speciallæger i gynækologi.

Læs hele nyheden fra Lægemiddelstyrelsen herunder...

Read More

Nordic PCOS Awareness Campaign

Vi er I gang med “Nordic PCOS Awareness Campaign” via vores ”Nordic PCOS Network” - en del af ”International PCOS Awareness Alliance”.

Vores sigte er øget fokus på korrekt diagnose og håndtering af PCOS samt udvikling af nordiske og internationale guidelines på området. For at have korrekt fokus i denne proces er første skridt i vores arbejde at afdække viden om PCOS blandt sundhedsprofessionelle.

Nærværende spørgeskema er en del af et større projekt ledet af professor Helena Teede, Australien. Spørgeskemaet er anonymt, er udelukkende forskningsbaseret og helt uden kommercielle interesser. Det tager ca. 10 minutter at udfylde spørgeskemaet, som indeholder 21 spørgsmål. For at sikre ens forståelse af spørgeskemaet de nordiske lande imellem har vi valgt at bibeholde spørgeskemaet på engelsk.

Vi håber du vil deltage og dermed bidrage til bedre diagnostik og behandling af PCOS.

Spørgeskemaet åbnes ved at klikke på følgende link.

Klik herunder for at læse hele nyheden

Read More

DFKO har fået ny bestyrelse

I forbindelse med Generalforsamlingen blev der valgt en ny bestyrelse for DFKO:

Formand Frank H. Pedersen
Næstformand Hans Jørgen Knudsen
Menigt medlem Pernille Lassen
Sekretær Lise Schleiss
Kasserer Danny Svane
Suppleant Sanne Aaby
Associeret medlem DSOG Morten Hedegaard
Associeret medlem FAPS John Dræby

Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer for en kæmpe indsats de sidste år.

Read More

Reviderede anbefalinger for livmoderhalskræftscreening

Sundhedsstyrelsen har sat de reviderede anbefalinger for screening for livmoderhalskræft i høring. Der henvises til vedlagte høringsbrev samt høringsliste.

Høringsversionen kan tilgås fra Høringsportalen.

DSOG er høringspart og vil indgive svar. Bemærkninger modtages meget gerne og kan sendes til DSOGs formand, Thomas Larsen, thomaslarsen@dadlnet.dk

Deadline 6. januar 2018.

Vi glæder os til at modtage jeres kommentarer!

Se i øvrigt mere om anbefalingerne for screening for livmoderhalskræft på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Read More

Overenskomstforhold

Bestyrelsen bliver lejlighedsvis kontaktet af medlemmer, som mener at vide, at der ”forekommer” overenskomstmæssige uregelmæssige forhold i andre klinikker.

Bestyrelsen kan ikke kontrollere den enkelte klinik.

Hvis man er vidende om, at der er overenskomststridige ansættelser eller arbejdsforhold i andre klinikker, skal man henvende sig til sit lokale regionale samarbejdsudvalg.

Bestyrelsen vil selvfølgelig gerne hjælpe med råd og vejledning til, hvordan man praktisk gør dette.

Læs hele nyheden herunder...

Read More

Kongresrejse til FIGO 2018

Spar netop nu kr. 2.500-, pr. værelse på rejsen til XXII FIGO samt præ- og/eller post-tur i Brasilien/Argentina.  

Der er et begrænset antal pladser på turen, og rabatten gælder kun frem til d. 1. januar 2018.

I forbindelsen med XXII FIGO 2018 i Rio i oktober 2018, arrangeres der af DFKO’s Rejseudvalg en rejse til kongressen. Rejsen kan udbygges med en spændende pre og/eller post tour.

Læs hele rejsetilbudet.

Read More

Nyt om OK 17 og kursusrefusion

Den 7. oktober 2017 blev den nye generelle overenskomst enstemmigt vedtaget af repræsentantskabet.

For det gynækologiske specialer er der tale om status quo i forhold til den sidste overenskomst med små ændringer.  Jeg syntes, det er en god overenskomst vi nu har fået, specielt hvis man tager i betragtning af, hvad modparten havde af krav.

Økonomirammen sættes op, reguleringsprocenten bevares og som tidligere er det specialerne som moderniseres, der skal finde produktivitetsgevinst (4 %)

Læs hele nyheden via linket herunder...

Read More

DSOG's Efterårsmøde 2017

10.-11. november 2017
IDA Mødecenter, København

DSOG´s Efteruddannelsesudvalg kan med glæde byde velkommen til Efterårsmødet i IDA Mødecenter, København.

Fredagens emne: Patientinformation, defensiv medicin og hvordan det former os som læger.

Patienterne har efterhånden fuld adgang til deres journal. Gør dette, at vi er ved at bevæge os længere over i defensiv medicin? Hvor meget skal patienten informeres om risici ved behandling og indgreb og for hvis skyld informerer vi, patientens eller vores egen? Hvad er vigtigst i det daglige i omgangen med patienten, tidsfaktoren mhp. at nå produktionen eller risikoen for klager? Hvad gør det stigende pres ved os som læger?

Lørdagens emne: Styrk din arbejdsglæde – vi kan være stolte af vores speciale

Læs programmet og tilmeld dig her

DSOG's Efteruddannelsesudvalg

Read More