DSOG's Efterårsmøde 2018

Så er programmet for DSOG’s Efterårsmøde, 9.-10. november 2018, på plads og tilmeldingen er åben. Overskriften for fredagens program er “Patienten er kritisk inficeret - hvordan har lægen det?”. FYGO arrangerer lørdagens program med temaet “Kønsidentitet og seksualitet - mødet med Sundhedsvæsenet”. Læs det fulde program og tilmeld dig her

Read More

HNPCC Symposium

11. oktober 2018, kl. 9.30 til 15.30

Auditorium 1, Forsknings- og Undervisningsbygningen
Hvidovre Hospital

Vi vil gerne invitere dig og dine kollegaer til det årlige HNPCC symposium. Symposiet er udformet med henblik på at styrke det nationale samarbejde, udbrede og dele viden, samt etablere multidisciplinære forskningsgrupper indenfor arvelig tarmkræft (HNPCC). På symposiet vil du blive informeret om ny viden indenfor forskningen, og der bliver diskuteret kliniske retningslinjer og nye projekter og tiltag indenfor HNPCC området. I år er temaet Cancer Prevention and Targeted Surveillance.

Read More

Ordinær generalforsamling i Gynækologklubbens efteruddannelse

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Gynækologklubbens efteruddannelse.

Generalforsamlingen finder sted lørdag den 21. april 2018, klokken 9.00. Klarskovgård, Korsør.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Klik på linket herunder for at læse dagsorden...

Read More

Lægemiddelstyrelsen: Mulig risiko for leverskader ved medicinsk behandling af fibromer

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har igangsat en ekstra undersøgelse af lægemidlet Esmya (ulipristal) og risikoen for udvikling af alvorlige leverskader.

Esmya (ulipristal) bruges til behandling af moderate til svære symptomer på fibromer i livmoderen hos kvinder i den fertile alder. Behandlingen foretages kun hos speciallæger i gynækologi.

Læs hele nyheden fra Lægemiddelstyrelsen herunder...

Read More

Nordic PCOS Awareness Campaign

Vi er I gang med “Nordic PCOS Awareness Campaign” via vores ”Nordic PCOS Network” - en del af ”International PCOS Awareness Alliance”.

Vores sigte er øget fokus på korrekt diagnose og håndtering af PCOS samt udvikling af nordiske og internationale guidelines på området. For at have korrekt fokus i denne proces er første skridt i vores arbejde at afdække viden om PCOS blandt sundhedsprofessionelle.

Nærværende spørgeskema er en del af et større projekt ledet af professor Helena Teede, Australien. Spørgeskemaet er anonymt, er udelukkende forskningsbaseret og helt uden kommercielle interesser. Det tager ca. 10 minutter at udfylde spørgeskemaet, som indeholder 21 spørgsmål. For at sikre ens forståelse af spørgeskemaet de nordiske lande imellem har vi valgt at bibeholde spørgeskemaet på engelsk.

Vi håber du vil deltage og dermed bidrage til bedre diagnostik og behandling af PCOS.

Spørgeskemaet åbnes ved at klikke på følgende link.

Klik herunder for at læse hele nyheden

Read More

DFKO har fået ny bestyrelse

I forbindelse med Generalforsamlingen blev der valgt en ny bestyrelse for DFKO:

Formand Frank H. Pedersen
Næstformand Hans Jørgen Knudsen
Menigt medlem Pernille Lassen
Sekretær Lise Schleiss
Kasserer Danny Svane
Suppleant Sanne Aaby
Associeret medlem DSOG Morten Hedegaard
Associeret medlem FAPS John Dræby

Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer for en kæmpe indsats de sidste år.

Read More

Reviderede anbefalinger for livmoderhalskræftscreening

Sundhedsstyrelsen har sat de reviderede anbefalinger for screening for livmoderhalskræft i høring. Der henvises til vedlagte høringsbrev samt høringsliste.

Høringsversionen kan tilgås fra Høringsportalen.

DSOG er høringspart og vil indgive svar. Bemærkninger modtages meget gerne og kan sendes til DSOGs formand, Thomas Larsen, thomaslarsen@dadlnet.dk

Deadline 6. januar 2018.

Vi glæder os til at modtage jeres kommentarer!

Se i øvrigt mere om anbefalingerne for screening for livmoderhalskræft på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Read More