Nyt om OK 17 og kursusrefusion

OVERENSKOMST:

Den 7. oktober 2017 blev den nye generelle overenskomst enstemmigt vedtaget af repræsentantskabet.

For det gynækologiske specialer er der tale om status quo i forhold til den sidste overenskomst med små ændringer.  Jeg syntes, det er en god overenskomst vi nu har fået, specielt hvis man tager i betragtning af, hvad modparten havde af krav.

Økonomirammen sættes op, reguleringsprocenten bevares og som tidligere er det specialerne som moderniseres, der skal finde produktivitetsgevinst (4 %)

Aftalen gælder i fire år fra 1. april 2018.

Vi skal diagnose kode, vi skal modtage akutte patienter (efter evne), vi skal akkrediteres (2. runde) formentlig 2020, ny model for kontrolstatistik og konsekvenser ved ændring i lægens autorisation.

Så formentlig vigtigst: VORES ØKONOMI FORRINGES IKKE MED DEN GENERELLE OVERENSKOMST!

NYT OM KURSUSREFUSION:

I generationsskifte perioden har begge læger ret til 8 dage kursusdage pr. år.
Kursusrefusionen beregnes ud fra respektive ejerandele.
Der ydes ikke refusion til assisterende speciallæger.

John Dræby

Se FAPS's hjemmeside om OK17