Overenskomstforhold

Bestyrelsen bliver lejlighedsvis kontaktet af medlemmer, som mener at vide, at der ”forekommer” overenskomstmæssige uregelmæssige forhold i andre klinikker.

Bestyrelsen kan ikke kontrollere den enkelte klinik.

Hvis man er vidende om, at der er overenskomststridige ansættelser eller arbejdsforhold i andre klinikker, skal man henvende sig til sit lokale regionale samarbejdsudvalg.

Bestyrelsen vil selvfølgelig gerne hjælpe med råd og vejledning til, hvordan man praktisk gør dette.

Bestyrelsen skal i den sammenhæng erindre om, at man skal have tilladelse til at ansætte assisterende speciallæger, hvis man ansætter læger til at arbejde i sit ydernummer med sygesikringspatienter.

Regler for ansættelse af assisterende speciallæger og deres ansættelse i klinikkerne fremgår af overenskomsten. Hvis man er i tvivl, bør man kontakte en af FAPS repræsentanterne.

Hvis man overtræder dette, kan man risikere at skulle tilbagebetale ydelserne til regionerne.

Ved ansættelse af ikke lægeligt uddannet personale, skal man være meget opmærksom på, at disse arbejder efter vejledningerne i moderniseringsvejledningen, således at man sikrer sig, at de ikke udfører procedurer der ifølge moderniseringsaftalen forudsætter en speciallægeuddannelse.

Hvis der udføres speciallæge arbejde af ikke lægeligt personale, kan man blive mødt af tilbagebetalingskrav.

Regionerne kan i værste fald opsige aftalen om ydernummeret uden kompensation ved snyd med ovennævnte .

Hvis man er i tvivl om hvad der er speciallægearbejde fremgår dette tydeligt at ydelsesbeskrivelserne.

Bestyrelsens moderniseringsudvalg kan eventuelt være behjælpelig med fortolkningen af ydelsesbeskrivelserne hvis man er i tvivl.

DFKO Bestyrelsen