Referat af UEMS møde 17.01.17 i København

  1. Velkomst af Carl Johan Erichsen, Lægeforeningsrep. i UEMS.
  2. Lægeforeningens internationale arbejde og strategi. Formand for lægeforeningen Andreas Rudkjøbing, som giver et overblik over de forskellige organisationer og grene lægeforeningen tager del i . Nemlig især NMC og CPME, hvor formanden prioriterer arbejdet i CPME, da lægeforeningen åbenbart vurderer CPME som speciel indflydelsesrig i det europæiske sammenhæng.
  3. Aktuelle drøftelser i UEMS og ny struktur, præsenteret af Carl Johan Erichsen. Angiver et overblik over de nuværende strukturer i council, executive og specialist sektionen. Forklarer om de nye overvejelser vedr. ny struktur. Præsenterer en skrivelse som Dansk Lægeforening sammen med de andre nordiske lægeforeninger, åbenbart vil sende til UEMS med indsigelser/bemærkninger i forhold til den nye planlagte struktur. Omkring dette, opstod ret livlig diskussion hvor der, præsenteret fra de forskellige sektioner, nævnes at man syntes at enkelte sektioner burde have større indflydelse på selve UEMS´en, hvilket Carl Johan Eriksen tager med til UEMS.
  4. Lægeforeningens videre- og efteruddannelses politik præsenteret af Mads Skipper, formand for Lægeforeningen Uddannelsesudvalg.
  5. Præsenterer overvejelser til videre- og efteruddannelse. Diskussion om CME og CPT system som Danmark ikke er en del af. Alt i alt god præsentation, dog ikke noget nyt. Lægeforeningen har lavet en plan, hvor man vil have fokus på efteruddannelse.

Alexander Laschke