Ændret fortolkning af reglerne om vederlagsfri behandling med assisteret reproduktion

FAPS er blevet orienteret om, at Sundheds- og Ældreministeriets tidligere fortolkning af § 1a i lov om assisteret reproduktion ikke har været korrekt.

Som følge af denne tidligere fortolkning kunne enlige eller par, der allerede har fået et fælles barn ved IVF-behandling på et offentligt sygehus, ikke vederlagsfrit blive udredt og undersøgt i speciallægepraksis med henblik på at blive insemineret i speciallægepraksis og få barn nummer to.

Ministeriet fortolker nu reglerne således, at vederlagsfri behandling med assisteret reproduktion i speciallægepraksis i henhold til overenskomst om speciallægehjælp ikke er omfattet af begrænsningen i § 1a (hvorefter regionsrådene på deres sygehuse kun må yde behandling med assisteret reproduktion til enlige kvinder, der ikke har børn, og par, der ikke har fælles børn).

Det betyder, at vederlagsfri behandling med assisteret reproduktion i henhold til overenskomstens specielle del kapitel 6, § 1, stk. 4 (fertilitetsydelser) ikke er begrænset til enlige kvinder, der ikke har børn, og par, der ikke har fælles børn. 

Ministeriets tidligere fortolkning fremgår af moderniseringsrapporten for specialet gynækologi (ikrafttræden pr. 1. april 2016), og moderniseringsrapporten vil på denne baggrund blive opdateret med relevante rettelser.

Læs her ministeriets notat om § 1a i lov om assisteret reproduktion