Uklare regler vedrørende udredning, behandling og insemination

DFKO behandler hvert år mange par, enlige forsørgere og lesbiske for barnløshed ved insemination. Der udføres ca 30.000 inseminationer i Danmark om året.

DFKO kan ikke acceptere ulighed i sundhedsvæsenet, og slet ikke geografisk forskelsbehandling i Danmark. Farcen omkring de uklare regler vedrørende udredning, behandling og insemination af patienterne må ophøre. 

DFKO, DFS og DSOG har derfor henvendt sig til Sundheds og Ældreministeriet samt Danske Regioner med vedhæftede brev.

Bestyrelsen for DFKO