DFKO har fået ny bestyrelse

I forbindelse med Generalforsamlingen blev der valgt en ny bestyrelse for DFKO:

Formand Frank H. Pedersen
Næstformand Hans Jørgen Knudsen
Menigt medlem Pernille Lassen
Sekretær Lise Schleiss
Kasserer Danny Svane
Suppleant Sanne Aaby
Associeret medlem DSOG Morten Hedegaard
Associeret medlem FAPS John Dræby

Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer for en kæmpe indsats de sidste år.