Ordinær generalforsamling i Gynækologklubbens efteruddannelse

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Gynækologklubbens efteruddannelse.

Generalforsamlingen finder sted lørdag den 21. april 2018, klokken 9.00. Klarskovgård, Korsør.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. valg af dirigent
2. formandens beretning
3. annoncering af det kommende års kurser
4. rettidigt indkomne forslag
5. aflæggelse af det reviderende regnskab
6. valg til bestyrelse.

Bestyrelsen (2017) består af Astrid Petersen, Sandra Teiblum og Birgitte Rindom.

Astrid Petersen er på valg og genopstiller.

Associerede medlemmer til bestyrelsen er Henrik Vittrup, Morten Ring, Ingrid Nielsen, Kanat Charib.

7. valg af revisorer (Birgit Arentoft) og suppleanter
8. redegørelse for budget
9. fastsættelse af kontingent
10. Evt.

Bestyrelsen