HNPCC Symposium

Invitation til

HNPCC Symposium i HNPCC registret

11. oktober 2018, kl. 9.30 til 15.30

Auditorium 1, Forsknings- og Undervisningsbygningen

Hvidovre Hospital


Vi vil gerne invitere dig og dine kollegaer til det årlige HNPCC symposium. Symposiet er udformet med henblik på at styrke det nationale samarbejde, udbrede og dele viden, samt etablere multidisciplinære forskningsgrupper indenfor arvelig tarmkræft (HNPCC). På symposiet vil du blive informeret om ny viden indenfor forskningen, og der bliver diskuteret kliniske retningslinjer og nye projekter og tiltag indenfor HNPCC området. I år er temaet

 

Cancer Prevention

and Targeted Surveillance

 

Dette års program byder på Key Note Speaker, Dr. Gillian M. Borthwick fra Newcastle Universitet, som vil fortælle om aspirins langtidsvirkende effekt på tarmkræftudviklingen i Lynch syndrom individer (10 års opfølgning af CAPP2 studiet).

 

Det er et nationalt møde, men af hensyn til vores Key Note Speaker vil det meste af programmet foregå på engelsk – workshops vil dog foregå på dansk. I år vil der være mulighed for at dele sin forskning i form af posters, så hvis du har en HNPCC-relateret poster, så medbring den gerne.

 

Deltagelse på mødet er gratis. Program for dagen er vedlagt – der kan dog forekomme mindre ændringer.

 

Tilmelding

Sidste frist for tilmelding er den 1. oktober 2018. Tilmeldingen foregår via e-mail ved at udfylde vedhæftede Excel-skabelon og sende den til hnpccregister.amager-og-hvidovre-hospital@regionh.dk

 

Ønsker du mere information om mødet eller HNPCC-registret, kan du kontakte genetisk assistent Lisbeth Kongstad på ovenstående mail eller telefon 3862 2470.

 

Med venlig hilsen

 

Ove Andersen

Leder af HNPCC-registret

Klinisk Forskningscenter
Hvidovre Hospital
Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre

Tlf: 38 62 38 62
Web: www.hvidovrehospital.dk