Reviderede anbefalinger for livmoderhalskræftscreening

Sundhedsstyrelsen har sat de reviderede anbefalinger for screening for livmoderhalskræft i høring. Der henvises til vedlagte høringsbrev samt høringsliste.

Høringsversionen kan tilgås fra Høringsportalen.

DSOG er høringspart og vil indgive svar. Bemærkninger modtages meget gerne og kan sendes til DSOGs formand, Thomas Larsen, thomaslarsen@dadlnet.dk

Deadline 6. januar 2018.

Vi glæder os til at modtage jeres kommentarer!

Se i øvrigt mere om anbefalingerne for screening for livmoderhalskræft på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Read More

Overenskomstforhold

Bestyrelsen bliver lejlighedsvis kontaktet af medlemmer, som mener at vide, at der ”forekommer” overenskomstmæssige uregelmæssige forhold i andre klinikker.

Bestyrelsen kan ikke kontrollere den enkelte klinik.

Hvis man er vidende om, at der er overenskomststridige ansættelser eller arbejdsforhold i andre klinikker, skal man henvende sig til sit lokale regionale samarbejdsudvalg.

Bestyrelsen vil selvfølgelig gerne hjælpe med råd og vejledning til, hvordan man praktisk gør dette.

Læs hele nyheden herunder...

Read More

Kongresrejse til FIGO 2018

Spar netop nu kr. 2.500-, pr. værelse på rejsen til XXII FIGO samt præ- og/eller post-tur i Brasilien/Argentina.  

Der er et begrænset antal pladser på turen, og rabatten gælder kun frem til d. 1. januar 2018.

I forbindelsen med XXII FIGO 2018 i Rio i oktober 2018, arrangeres der af DFKO’s Rejseudvalg en rejse til kongressen. Rejsen kan udbygges med en spændende pre og/eller post tour.

Læs hele rejsetilbudet.

Read More

Nyt om OK 17 og kursusrefusion

Den 7. oktober 2017 blev den nye generelle overenskomst enstemmigt vedtaget af repræsentantskabet.

For det gynækologiske specialer er der tale om status quo i forhold til den sidste overenskomst med små ændringer.  Jeg syntes, det er en god overenskomst vi nu har fået, specielt hvis man tager i betragtning af, hvad modparten havde af krav.

Økonomirammen sættes op, reguleringsprocenten bevares og som tidligere er det specialerne som moderniseres, der skal finde produktivitetsgevinst (4 %)

Læs hele nyheden via linket herunder...

Read More

DSOG's Efterårsmøde 2017

10.-11. november 2017
IDA Mødecenter, København

DSOG´s Efteruddannelsesudvalg kan med glæde byde velkommen til Efterårsmødet i IDA Mødecenter, København.

Fredagens emne: Patientinformation, defensiv medicin og hvordan det former os som læger.

Patienterne har efterhånden fuld adgang til deres journal. Gør dette, at vi er ved at bevæge os længere over i defensiv medicin? Hvor meget skal patienten informeres om risici ved behandling og indgreb og for hvis skyld informerer vi, patientens eller vores egen? Hvad er vigtigst i det daglige i omgangen med patienten, tidsfaktoren mhp. at nå produktionen eller risikoen for klager? Hvad gør det stigende pres ved os som læger?

Lørdagens emne: Styrk din arbejdsglæde – vi kan være stolte af vores speciale

Læs programmet og tilmeld dig her

DSOG's Efteruddannelsesudvalg

Read More

Hormonel ubalance

...Synes at være det nyeste credo blandt kvinder med knas i livet.

Således anføres det, at traditionelle menopauseproblemer, og alt fra træthed og stress over vrøvl med fertiliteten til overvægt og depression, skyldes "hormonel ubalance", og kan behandles. De sociale medier bugner af hjemmesider, der tilhører såkaldte hormonterapeuter. 

Men PAS PÅ DFKO advarer: Sæt dig som patient ind i, hvad du gør ?

Udokumenteret og risikabel hormonterapi med de såkaldte "bioidentiske præparater" boomer, og for få behandles med de godkendte stoffer.

Videnskabsjournalist på Weekendavisen, Lone Frank har gravet i emnet. Louise Schierbeck, der forsker i hormonbehandling ved Rigshospitalet udtaler bla: "Den samlede viden på området peger på, at langt de fleste kvinder øger deres livskvalitet og sænker deres sygdomsrisiko ved at tage hormoner omkring menopausen".

Læs artiklen her

Read More

Uklare regler vedrørende udredning, behandling og insemination

DFKO behandler hvert år mange par, enlige forsørgere og lesbiske for barnløshed ved insemination. Der udføres ca 30.000 inseminationer i Danmark om året.

DFKO kan ikke acceptere ulighed i sundhedsvæsenet, og slet ikke geografisk forskelsbehandling i Danmark. Farcen omkring de uklare regler vedrørende udredning, behandling og insemination af patienterne må ophøre. 

DFKO, DFS og DSOG har derfor henvendt sig til Sundheds og Ældreministeriet samt Danske Regioner med vedhæftede brev.

Bestyrelsen for DFKO

Read More

Region Hovedstaden trækker udmelding tilbage

Region Hovedstaden har nu trukket deres beslutning om ikke at ville betale for udredning og behandling af par med fælles børn tilbage igen, og det er vi naturligvis tilfredse med i DFKO og FAPS.
Danske Regioner oplyser, at de har rettet henvendelse til ministeriet for at få skabt fuldstændig klarhed over, hvad der gælder, og der vil komme en udmelding fra FAPS herefter.

Bestyrelsen

Read More

Velkommen til DFKO's nye hjemmeside

Da bestyrelsen i 2016 bad mig om at være ansvarlig for DFKO's hjemmeside stod det ret hurtigt klart, at der var behov for en ny hjemmeside bygget fra bunden med en simpel og overskuelig struktur. Den gamle hjemmeside var i min optik ret uoverskuelig i menustrukturen og relativt besværlig at redigere og holde opdateret. Det samme gjorde sig i 2012 gældende for DSOG's hjemmeside, som jeg sidenhen redesignede og fortsat den dag i dag er ansvarlig for.

Læs hele nyheden herunder...

Read More

Ændret fortolkning af reglerne om vederlagsfri behandling med assisteret reproduktion

FAPS er blevet orienteret om, at Sundheds- og Ældreministeriets tidligere fortolkning af § 1a i lov om assisteret reproduktion ikke har været korrekt.

Som følge af denne tidligere fortolkning kunne enlige eller par, der allerede har fået et fælles barn ved IVF-behandling på et offentligt sygehus, ikke vederlagsfrit blive udredt og undersøgt i speciallægepraksis med henblik på at blive insemineret i speciallægepraksis og få barn nummer to.

Læs hele nyheden herunder...

Read More

Referat af UEMS møde 17.01.17 i København

  1. Velkomst af Carl Johan Erichsen, Lægeforeningsrep. i UEMS.
  2. Lægeforeningens internationale arbejde og strategi. Formand for lægeforeningen Andreas Rudkjøbing, som giver et overblik over de forskellige organisationer og grene lægeforeningen tager del i . Nemlig især NMC og CPME, hvor formanden prioriterer arbejdet i CPME, da lægeforeningen åbenbart vurderer CPME som speciel indflydelsesrig i det europæiske sammenhæng.
  3. Aktuelle drøftelser i UEMS og ny struktur, præsenteret af Carl Johan Erichsen. Angiver et overblik over de nuværende strukturer i council, executive og specialist sektionen. Forklarer om de nye overvejelser vedr. ny struktur. Præsenterer en skrivelse som Dansk Lægeforening sammen med de andre nordiske lægeforeninger, åbenbart vil sende til UEMS med indsigelser/bemærkninger i forhold til den nye planlagte struktur. Omkring dette, opstod ret livlig diskussion hvor der, præsenteret fra de forskellige sektioner, nævnes at man syntes at enkelte sektioner burde have større indflydelse på selve UEMS´en, hvilket Carl Johan Eriksen tager med til UEMS.
  4. Lægeforeningens videre- og efteruddannelses politik præsenteret af Mads Skipper, formand for Lægeforeningen Uddannelsesudvalg.
  5. Præsenterer overvejelser til videre- og efteruddannelse. Diskussion om CME og CPT system som Danmark ikke er en del af. Alt i alt god præsentation, dog ikke noget nyt. Lægeforeningen har lavet en plan, hvor man vil have fokus på efteruddannelse.

Alexander Laschke

Read More