Generalforsamlinger

Ordinær Generalforsamling 2018
13. januar 2018, 10.00-13.00
Glostrup Park Hotel

Dagsorden
Forslag til vedtægtstilføjelse
Bestyrelsens beretning